Site Title – Blog Name – Blog Title ?

July 3, 2011

Döms till sju år för fadermord – DN.SE

Filed under: Justitia Sueca — dr Herman Minkowski @ 7:52 am

Döms till sju år för fadermord – DN.SE.

Ponera att hon hade dödat en statstjänsteman, en byråkrat eller polis. Då hade hon fått livstid ! men döda sin egen far, det är 7 år. Och hon blir fri redan efter 4 år för “gott uppförande”, skulle jag tro.

Advertisements

November 14, 2010

Försvaret tar inte sitt ansvar | Brännpunkt | SvD

Filed under: Justitia Sueca — dr Herman Minkowski @ 1:02 pm

Försvaret tar inte sitt ansvar | Brännpunkt | SvD.

När det kommer till kritan blir det alltid helt annat än det som så vackert står i lagtexten.  Praktik och teori är olika saker i Sverige (inte bara Sverige förstås). Det är maktens folk som är den verkliga lagen, det är de som tolkar det och leker med det som det passar dem.

October 30, 2009

Likhetsprincipen i Bostadsrättsförening

Filed under: Justitia Sueca — dr Herman Minkowski @ 11:40 am

Likhetsprincipen är ett begrepp inom juridiken.  Principen innebär att alla är lika inför lagen, och att lika fall skall behandlas lika. Principen innebär inte att alla beslut skall vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på samma sätt.

I svensk rätt är principen fastlagd i regeringsformens 1 kap. 9 §: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.”

  Likhetsprincipen (förkortad LP) är alltså en grundläggande princip och frågan är om det finns undantag
  Jag ska här diskutera LP i bostadsrättsföreningar (BRF)
  LP gäller i ekonomiska föreningar också, och eftersom BRF är en ekonomisk förening så gäller den för den också.Bostadsrättsnämnden BRN har uttalat sig i denna fråga. beslut 41/2004 och enligt dem så GÄLLET INTE LP i allt som föreningen företar sig, t ex inte p-plats, motionslokaler, kurser som de anordnar osv. Det är endast själva bostaden som LP gäller för, menar de.  De skriver att i de fall då  LP strider mot principen om Avtalsfrihet,  då har Avtalsfriheten högre prioritet!
  Jag har under åren som gått försökt få detta prövat i domstol, men inte lyckats.   Domstolen prövar inte huruvida lagar tillämpas korrekt. Domstolen prövar endast tvister där ena parten lidit skada men det är också omgärdad med mång om och men…. så det är ingen enkel sak, det krävs juridiska kunskaper att driva den typ av ärenden (dvs då lagar tolkas på ett underligt sätt)
  Vidare anser DO (Diskrimineringsombudsmannen) att undantag från LP inte kan betraktas som en fråga om diskriminering, de har inget med varandra att göra.
  Jag hävdar tvärtom att syftet med LP  är bl a att motverka maktmissbruk ;  diskriminering är ju en form av maktmissbruk.  Det är underförstådd.
  DO :a iställning innebär att Sverige har en lag i regeringsformen som lätt kan kringgås,  det kan inte ens prövas i domstol. Detta är jämförbart med apartheid lagar!Den som köpt en bostadsrätt borde ha rätt att även delta i föreningslivet, att kunna bli vald, att få p-plats , få nyttja gästlägenhet osv  enligt vad  BRN skriver.
  Köpet av bostadsrätten gäller bara bostaden och inte annat.Då är nästa fråga vilka lagar gäller för besittningsrätten. Kanske kan man kringgå den också ?Jo, det kan man… Det finns sätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren och skydded är ganska svag i praktiken.
  Det finns ju i lagen formulerad fall då BRF kan kräva avhysning och sälja bostaden på auktion till löjliga priser.
  Det visar sig att BRF kan fabricera konstiga motiveringar som passar in i dessa fall, och då kommer ord att stå mot ord, men i sådana fall är det praxis att den starkare parten dvs BRF blir betrodd.
  I Sverige sitter ingen säkert på sin bostadsrätt.

  bl@bl.nu
  date Wed, Aug 5, 2009 at 1:03 PM
  subject en fråga om likhetsprincipen
  mailed-by gmail.com

  Jag har läst er bok Bostadsrättsföreningar och vile ha svar på frågan hur det tillämpas på BRF.
  Min Styrelse hävdar att Likhetsprincipen inte gäller p-platser, festlokal, motionssal, affärslokal som de kan hyra till den de vill och behöver inte motivera ett avslag (more…)

September 14, 2009

Rättegångsskolan: fallgropar som ingen berättar för dig!

Filed under: Justitia Sueca — dr Herman Minkowski @ 10:04 pm

Innan man kommer så långt som rättegång, krävs att du känner till en hel del fallgropar !

T mål: här finns inga begränsningar för vad den förlorande parten kan komma att betala i rättegångskostnader
FT mål:  den förlorande parten har begränsade kostnader.  Sådana mål behöver man inte advokat till.
Är skadeståndskravet minst 1 basbelopp kan det kvalificera till T mål och då ska man anlita advokat och ha rättsskydd.

Målet kan även avgöras på handlingarna endast, dvs utan muntlig förhandling, om TR finner det lämpligt. Det gör de för att spara pengar åt staten.
TR kommer då med en konstig motivering till varför de ogillar din stämning, och du har inga möjligheter att bemöta det.

Den förlorande parten kan även i detta fall bli skyldig att betala, och som sagt, det finns inga begränsningar för beloppets storlek !! (more…)

Create a free website or blog at WordPress.com.