Site Title – Blog Name – Blog Title ?

July 1, 2011

di.se – Svensk Näringsliv vill få bort “hobbykurser” från högskolor

Filed under: Uncategorized — dr Herman Minkowski @ 9:31 pm

di.se – Svensk Näringsliv vill få bort “hobbykurser” från högskolor.

Överutbildningspolitiken:
Det finns 300 000 högskole och universitetsstudenter i Sverige på ca 10 miljoner invånar. Ytterligare 100 000 postgymnasiala studenter studerar på diversa skolor som t ex Yrkestkenisk Högskola, Folkhögskola, osv
Det finns också ca 400 000 gymnasielever
http://www.studiekanalen.se/Nyheter/antaletgymnasieeleverochgymnasieskolorstorreannagansin.html

Huruvida alla dessa studerar på heltid är oklart men det är hur som helst en väldigt hög andel av den unga arbetskraften som tar sig tid att studera i st f att arbeta. Det är långt ifrån som det alltid lönar sig att studera. Många studerar bara för nöjes skull när det ändå är gratis att studera.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3476792

I Sverige kostar inte studier något, tvärtom, studenterna får betalt i form av studiemedel , eller gratis studiestöd speciellt till Komvux.
Studiemedel det är ett lån på fördelaktiga villkor. För inte så länge sen fick även utländska studenter studera fritt i Sverige och även få studiestöd.
Men en sådan politik medför att många studerar i st f att arbeta , högskolor och andra skolor (komvux, KY, folkhögskolor osv)  blir en slags sysselsättning som är en dold arbetslöshet egentligen. Många kurser är inget annat än lock kurser av hobby karaktär och staten dvs skattebetalarna står för underhållningen. Men de enda som tjänar på detta är skolorna och deras anställda . På senare tid har det dykt upp en massa privatskolor som t o m blivit aktiebolag på skattebetalarnas pengar. De tjänar alltså dels på att fördriva tiden för studenterna som inbillar sig att de kan komma ut på arbetsmarknaden med hobby kurser. Så har det blivit hjärntvättade av SAMHÄLLET: utbildning lönar sig alltid … men det är en myt.  Många, alltför många, utbildas till livslång arbetslöshet. Visst finns de som lyckas, men politikerna tenderar att bortse från de som misslyckas. Eller rättare sagt: blir lurade.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: