Site Title – Blog Name – Blog Title ?

January 26, 2011

Animerad sexualkunskapsfilm ett fall för JK – DN.SE

Filed under: Uncategorized — dr Herman Minkowski @ 8:39 am

Animerad sexualkunskapsfilm ett fall för JK – DN.SE.

Ärendet kommer säkert att läggas ner.
Det är inte lönt att anmäla sexscener som visas på TV
Om man tittar igenom anmälningara som finns hos Granskningnämnden http://www.radioochtv.se/,
då ser man att det finns många som har skickat in anmälningar men ingen fått rätt.
Inte heller våld + sex scener kan fällas i praktiken
Anmälningar av råa våldsscener kan ha bättre utsikter att bli fällda men statistiken talar sitt tydliga språk: lagen om vad som får visas på TV tolkas av de som sitter vid makten på TV , inte de som betalar licensen.
Slutsats: betala inte TV licens !

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: