Site Title – Blog Name – Blog Title ?

January 10, 2011

Iransk advokat dömd till fängelse – DN.SE

Filed under: Uncategorized — dr Herman Minkowski @ 10:20 am

Iransk advokat dömd till fängelse – DN.SE.
Det finns ett antal regimer som uppfyller kriteriet (definitionen) för statsterrorism.
Iran lever upp till sitt rykte. Ändå gör EU affärer med dem.
Fallet Iran (och en mängd andra länder i samma kategori) är intressant att studera, på vilket sätt staten utövar makt över medborgarna. Lagarna är egentligen till för makthavarna, de har i praktiken tolkningsrätten. Praxis och lag är helt olika. Den verkliga lagen är makthavarnas ord. Så var det i Hitlertyskland eller Stalinryssland. Det som Fuhrern eller Stalin sa, det var lagen. Det behövde man inte ens dokumentera. Det kunde vara ett anfall av tillfällig raseri som de gav order om dödliga aktioner och arresteringsvågor osv.
Tendensen finns också i dagens demokratier som blir alltmer byråkratiserade, allt mer byråkratistater med skenlagar som icke juridiskt kunniga individer inte kan tolka.  Dessutom finns en mängd “sekretesslagar” som gör det svårt för individen att finna praxis hur lagen tillämpas. Det krävs en advokat , det krävs pengar för att individen ska försvara sina rättigheter.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: