Site Title – Blog Name – Blog Title ?

January 4, 2011

Skillnad på fredlig protest och verkligt hot | SvD

Filed under: Uncategorized — dr Herman Minkowski @ 3:24 pm

Skillnad på fredlig protest och verkligt hot | SvD.
Rättssystemet i Sverige visar återigen sitt fula tryne-
Rätten till offentlig försvarare kan tydligen också trollas bort i det demokratiska Sverige ; och lagar kan gälla retroaktivt !
Båda dessa strider mot mänskliga rättigheter

 

Advertisements

3 Comments »

 1. Eller också kan det ha att göra med straffvärdet på brottet, vilket man genom en enkel googling hittar på Åklagarmyndighetens hemsida: http://www.aklagare.se/Ar-du/Misstankt/

  Den lag Lars Lindberg påstår är upphävd kom i själva verket samtidigt i en ny upplaga. I detta fall innebar den egentligen ingen större skillnad. Det är fortfarande lika förbjudet att olovligt vistas på skyddsobjekt och lika olagligt att fotografera dem om utökat skydd gäller. Inga konstigheter. Det är bara att läsa skyddslagen.

  Comment by Wiseman — January 4, 2011 @ 7:23 pm

 2. Att de åtalas med stöd av lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar, den sk skyddslagen, och inte Skyddslag (2010:305) kan bero på övergångsbestämmellserna i den nya lagen som i vissa fall gäller tom 31dec 2011. Om det är så vet jag inte men det är min lekmannamässiga bedömning.

  Att platsen de befann sig på inte var uppmärkt med förbudskylatr kan bero på att dessa skyltar satt vid den nya juridiska gränsen för skyddsobjekten….

  Att bryta mot tillträdesförbud och andra förbud i skyddslagen, oavsett om det är lagen från 1990 eller 2010 är inget man skall ta för lätt på. I det här fallet fanns kanske inget direkt uppsåt men det är inget vare sig du eller jag vet något om, det vi vet är att det samtidigt pågick aktioner som var direkta hot mot verksamheten och att då olagligen befinna sig på ett skyddsobjekt för att filma låter korkat i mina öron.

  Låt det här bli en väckarklocka för alla som tycker att avspärrningar är till för “andra” som när skolbussar tar sig in på skjutfält under skarpskjutning eller när fotografer fotar objekt med avbildningsförbud “för att det finns ett nyhetsintresse”.

  Comment by Kristian Jansson — January 5, 2011 @ 12:58 am

  • By the way, läs på åklagarens hemsida om offentlig försvarare för misstänkta http://www.aklagare.se/Ar-du/Misstankt/

   Det är en borttrollad rätt sedan länge enligt vad jag ser rimliga principer….

   Comment by Kristian Jansson — January 5, 2011 @ 1:01 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: