Site Title – Blog Name – Blog Title ?

November 2, 2009

Swedish Nuclear Power: a Mascopy between State and Capitalv

Filed under: Uncategorized — dr Herman Minkowski @ 6:47 am

article on nuclear plant building DN 2 nov 09.

The Nuclear Power debate in Sweden
The first Swedish reactor called R1  (at the University of Technology Stockholm) started on 13 July 1959 and was active until 1970.
R1 had no plan for how to take care the nuclear waste. It was simply stored in oil barrels or just lying on the ground covered by some plastic sheet! Nobody knows what exactly happened with it!
(source: Ny Teknik nr 7 – 1987, Wikipedia)  There was about 10 ton nuclear waste.
The present solution is a storage close to the Forsmark nuclear plant. This storage is calculated to be isolated for 500 years only, but we need at least 100 000 years to be safe of radioactivity !! (more…)

Advertisements

November 1, 2009

We are not all equal in front of the law. Not in Sweden!!

Filed under: Uncategorized — dr Herman Minkowski @ 7:50 pm

99 av 100 anmälda poliser åtalas inte

Att vara lika inför lagen är en elementär mänsklig rättighet. Den är en internationell rätt.
Men många länder respekterar inte denna princip, däribland Sverige.
Det är en sak vad som står i lagen, en helt annan sak hur det tillämpas i praktiken.
Detta belyses av artikeln i SDS.
Att inte heller vakter vid krogar och varuhus osv fälls är sedan länge känd tack vare media som uppmärksammat detta.
Men nu skriver SDS  att det gäller poliser också.
Jag vågar dra slutsatsen att maktens representanter är alltid gynnade av både lag och praxis.

M a o: etablissemanget har ett bättre rättsläge än individen. Arbetslösa och invandrare står längst ner på denna hierarki.
Lagen skyddar statsanställda,  myndighetspersoner, läkare, lärare osv  dvs alla som är anställda av stat och kommun. Men även de höga cheferna inom finans och industri har kunnat komma undan rättvisan i uppmärksammade rättegångar. (more…)

Create a free website or blog at WordPress.com.