Site Title – Blog Name – Blog Title ?

September 14, 2009

Rättegångsskolan: fallgropar som ingen berättar för dig!

Filed under: Justitia Sueca — dr Herman Minkowski @ 10:04 pm

Innan man kommer så långt som rättegång, krävs att du känner till en hel del fallgropar !

T mål: här finns inga begränsningar för vad den förlorande parten kan komma att betala i rättegångskostnader
FT mål:  den förlorande parten har begränsade kostnader.  Sådana mål behöver man inte advokat till.
Är skadeståndskravet minst 1 basbelopp kan det kvalificera till T mål och då ska man anlita advokat och ha rättsskydd.

Målet kan även avgöras på handlingarna endast, dvs utan muntlig förhandling, om TR finner det lämpligt. Det gör de för att spara pengar åt staten.
TR kommer då med en konstig motivering till varför de ogillar din stämning, och du har inga möjligheter att bemöta det.

Den förlorande parten kan även i detta fall bli skyldig att betala, och som sagt, det finns inga begränsningar för beloppets storlek !!

Är ärendet ett T mål måste du hitta en advokat. Du måste också ha rättsskydd hos din hemförsäkring.
Du kan visserligen föra din talan själv i en domstol, men det är förenad med stora risker som framgår här. Det brukar inte domstolen upplysa om !!
Advokater är kräsna och de åtar sig endast ärenden de tror de kan vinna. Man måste ringa runt till en massa advokater och jurister.
Att få en advokat att sätta sig in i ditt ärende, redan det debiteras med minst en timmes konsultation. Och därefter kanske säger advokaten att han inte är intresserad.
Då har du alltså kastat pengarna i sjön.

Problem med advokater: han kan vara dåligt påläst, oengagerad, okänslig för dina problem,  dra ut på tiden, han kan debitera kostnader som du inte accepterar, han kanske inte alls driver ärendet till stämning. Då ska du avsluta hans uppdrag, även om du inte får ny advokat.
Advokaten kan också säga upp sig uppdraget när du som mest behöver honom !!
Problemen med advokater är vanliga och måste noga tas i beaktande. 
Förhållandet mellan klient och advokat kan sluta en till rättegång, mot advokaten själv !

Jag har drivit några ärenden till Tingsrätten på egen hand där ärendet kunde komma upp till huvudförhandling. Men det var FT mål, inte T mål.

Några exempel på fallgropar:

– du kan aldrig säga att “den lagen kände jag inte till”. Systemet förutsätter att alla medborgare är insatt i lagen till varenda detalj. Myndigheter har ingen upplysningsplikt.  Men du kan ställa frågor och då svarar de.  Problemet är att man som lekman inte riktigt vet vad man ska fråga om. Oftast upptäcker man fällorna först när det redan är ett faktum.

–  Allt du säger kan användas mot dig.  Och allt man inte säger kan också användas mot dig !
Domaren kan faktiskt påstå att du sagt saker fast du inte sagt det.
Det har hänt mig på TR.  Det hela beror på att TR inte spelat in på band rättegången och därför kan du inte motbevisa deras påståenden. Av den anledningen måste du förvissa dig om att allting är upptagen på band och du kan få det hem (även om det kostar) för att studera i lugn och ro.

– 0m det i Domslut står: “Käromålet ogillas”, innebär det att TR prövat målet och du kan därmed inte komma tillbaka med en ny stämningsansökan i samma ärende, även om du omformulerar anklagelserna.  Du kan gå vidare och klaga hos Hovrätten men chanserna är minimala att de tar upp det till prövning.
Om det i Domslut står att de “avvisar” målet har du dock en chans till att åter väcka stämning.   Att TR avvisar målet kan bero på att det går inte att pröva av formella skäl.

– Du ska alltid kräva att allting spelas in på band. Du ska begära att få bandet hem. Det kan kosta lite men det är värt att analysera allt som sagts
Du ska också kräva att få hörlurar om du inte hör så bra.
Allt som sägs är ofta inte så klart sagt, det mumlas en del.

– de vill ha svar på detaljer som inträffat för flera år sen, och det kan du inte minnas.
I såna fall kan du begära betänketid.

– de påstår att du gjort eller sagt sådant du inte minns att du gjort eller sagt. De åberopar vittnen som “sett” det.
– domaren kan också ställa frågor som du inte riktigt förstår. Fast du tror att du förstår. Och svarar fel förstås.
– domaren kan ställa frågor som pressar dig i ett hörn s a s: då ska du begära betänketid. Du behöver inte svara på allting genast !

– Man har rätt till två muntliga förhandlingar: en förberedande och en huvudförhandling.
TR kan avgöra ett ärendet utan huvudförhandling
.  De frågar dig på rättegången om du går med på det.
Det ska du aldrig gå med på !  de frågar muntligen och din understkrift behövs inte. Så att om du missförstått frågan kan resultatet bli att du går misste om en ny förhandlingsomgång.
Staten gör allt för att spara pengar på rättvisan !

– Möjligheten att få ärendet omprövad i Hovrätten finns, men i praktiken är det knappast troligt at man får den möjligheten.
Staten vill spara pengar.  Chansen att få ärendet provad av HD är mikroskopisk.
Har man uttömt alla juridiska möjligheter i ett land finns som sista alternativ EU domstolen i Strassbourg men det är ganska komplicerad och sådant kräver att man har en advokat eller jurist till hjälp. Men det kostar pengar och det är inte lätt att hitta rätt jurist.

Betalningsanmärkningar:
Det är  alltför lätt att hamna hos kreditupplysningsföretag med betalningsanmärkning vilket ligger kvar i tre år !
Då kan man inte få  kredit hos någon bank under den tiden. Det kan bli problem med all sorters kredit (t ex köp på kredit av varor) , mobilabbonemang och annan överraskning.
Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningen utan kreditupplysningsföretag som UC (Upplysningscentralen)

Föst kommer på posten ett s k “betalningsföreläggande”.
Det ska man genast bestrida.
Man kan inte invända att man inte fått kravet på posten, eller att kravet kom till fel adress.
Alla har en folkbokföringsadress och dit kommer breven från myndigheterna.
Om man ändå inte fått ett brev och myndigheten säger att de visst skickat brevet så är det myndigheten som har rätt.
Skulle nu bestridandet avvisas så är man betalningsskyldig och då riskerar man även UTMÄTNING.
Då kan fogden dra av på lönen så att det du har kvar blir existensminimum .

Brottsoffer får som regel löjligt låga ersättningar, det är ingenting jämför med USA.

Ekonomiska tvister mellan individer:
Även om man vinner en rättegång innebär det inte att man får ersättning
Det har hänt t ex min far: han vann rättegång i ett ärende där han lånat ut 50 000 kr till en privatperson
Men  rättegången kostade honom en massa pengar och sedan visade det sig att personen hade inga tillgångar och därmed fick min far inga pengar. Personen i fråga hette Alexander Bosnjak, har nämligen skrivit över alla sina tillgångar på dottern. Klokt ! Man har 10 år efter domen på sig att kräva pengarna. Om du glömmer bort det är det hela preskriberat.

Custodia, Farell Kapital och ACME konkurserna visar hur rättssystemet fungerar i händelse av konkurs.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: