Site Title – Blog Name – Blog Title ?

September 14, 2009

Rättegångsskolan: fallgropar som ingen berättar för dig!

Filed under: Justitia Sueca — dr Herman Minkowski @ 10:04 pm

Innan man kommer så långt som rättegång, krävs att du känner till en hel del fallgropar !

T mål: här finns inga begränsningar för vad den förlorande parten kan komma att betala i rättegångskostnader
FT mål:  den förlorande parten har begränsade kostnader.  Sådana mål behöver man inte advokat till.
Är skadeståndskravet minst 1 basbelopp kan det kvalificera till T mål och då ska man anlita advokat och ha rättsskydd.

Målet kan även avgöras på handlingarna endast, dvs utan muntlig förhandling, om TR finner det lämpligt. Det gör de för att spara pengar åt staten.
TR kommer då med en konstig motivering till varför de ogillar din stämning, och du har inga möjligheter att bemöta det.

Den förlorande parten kan även i detta fall bli skyldig att betala, och som sagt, det finns inga begränsningar för beloppets storlek !! (more…)

Advertisements

September 13, 2009

Djurskydd

Filed under: Uncategorized — dr Herman Minkowski @ 8:56 pm

Levande grisar kokades på slakterier

17 mars 09

<http://www.dn.se/nyheter/sverige/levande-grisar-kokades-pa-slakterier-1.822737>

http://di.se

Blog at WordPress.com.